Simulerede Cases

Dette er vores første simulerede case, hvor vi har simuleret kørsel på en af Aalborg mest trafikerede veje. 

Ovenfor kan man se et kort, over hvilken strækning der er tale om. Til højre kan man se, hvor meget vores intelligente controller forbedrer trafik flowet. 

Resultater fra VISSIM-simulering af fire kryds på Hobrovej i Aalborg

Virkelige Cases

Aarhus Kommune – Grenåvej/Egå Havvej

Den første ATS-installation er på Grenåvej i Aarhus. Vi har her sammen med Aarhus kommune evalueret ATS Boxen imod den eksisterende styring. Den eksisterende styring var optimeret i forbindelse med projektet Verdens mest Intelligente Lyskryds. En evaluering baseret på radardata, processeret med ATS’ intelligente radarprocessering viste over 30% reduktion i forsinkelse på alle tider af døgnet. I figuren herunder ses reduktionen i forsinkelse for de forskellige retninger.

 
en_USEnglish
en_USEnglish