Holdet bag ATS

Målet for ATS er at udvikle de mest intelligente trafiksystemer i verden.

Medstifter og Administrerende Direktør, Andreas Berre Eriksen

Andreas er datalog fra Aalborg Universitet og har det overordnede overblik. Andreas arbejdede under sin PhD med machine learning. Andreas har ansvaret for salg og økonomi.
andreas@at-systems.dk

Medstifter og Teknisk Direktør, Jakob Haahr Taankvist

Jakob er teknisk direktør og hovedudvikleren af vores signalstyringsalgoritme. Jakob udvikler vores produkter, og søger for høj kvalitet. Jakob står for implementering af vores projekter og teknisk drift.

jht@at-systems.dk

Medstifter og Senior Rådgiver, Harry Lahrmann

Lektor i trafik på Aalborg Universitet. Harry har en både bred og dybtgående viden indenfor trafiksektoren herunder trafikteknik/signalregulerede kryds. Harrys rolle er dels en faglig sikring af koblingen mellem datalogi og trafik og den videre produktudvikling og dels et indgående kendskab til markedet.
hsl@at-systems.dk

Medstifter og Senior Rådgiver Data Scientist og Full , Kim Guldstrand Larsen

Ph.d. og Professor i datalogi på Aalborg Universitet. Kim er verdenførende forsker i datalogi og har stået i spidsen for adskillige store EU-projekter, og har bl.a. modtaget det prestigefyldte ERC advanced grant. Kims rolle er at sikre en høj produktkvalitet og vejlede i datalogiske aspekter af produktudviklingen.
kgl@at-systems.dk

Salgschef, Svend Tøfting

Svend er ansvarlig for salg og markedsføring. Han var i 30 år ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og har været formand for ITS Danmark i 12 år. Han har siddet i bestyrelsen for ERTICO – ITS Europe – i 6 år og tog initiativ til at få ITS Verdenskongressen til København i 2018. Blev i 2019 optaget i det prestigefulde ITS World Congress Hall of Fame – Lifetime Achievement Award for Europe.
 

Konsulent, Rasmus Lindholm

Rasmus er uddannet civil ingeniør fra Aalborg Universitet med speciale i Trafikledelse. Hos ATS bidrager han til udviklingen af virksomhedsstrategien samt forretningsstrategien. Han har 15 års international erfaring med ITS både fra et kommercielt synspunkt samt det politiske. I mange år var han en af drivkræfterne for implementeringen af eCall (automatisk nødopkald fra biler) i Europe. Rasmus er også Formand for ITS Danmark og gennem mange års erfaring hos ERTICO – ITS Europa medvirkende til at udvikle ITS Verdens kongressen, særlig ifht Verdens kongressen i Europe 2024.

Forretningsudvikler og Organizer, Lars Rex Brohus

MBA i International Management. Arbejder med merkantil forretningsudvikling.
lrb@at-systems.dk

Data Scientist, Full-Stack Developer, Samuel Nygaard

Datalog fra Aalborg Universitet med speciale i Database Technologies og Machine Learning. Samuel er lead udvikler på Traffic Board, vores avancerede monitorerings- og statistikplatform.
samuel@ambolt.io

Udvikler, Frederik B. Mathiesen

Frederik er udvikler, hovedsageligt på Traffic Board. Vores monitorerings- og kontrol software til vores intelligente signal styring.

frederik@ambolt.io

en_USEnglish
en_USEnglish